MAN

BEANIE CUT

Đó là một phong cách hai phần cấu trúc phức tạp . Ấn tượng nhưng mềm mại.