Short Hair

BIRD CUT

Cắt ngắn không đối xứng của kiểu dấu phẩy. Các đường rơi thẳng trên khuôn mặt của bạn tạo ra một tâm trạng sắc nét và thông minh.