MAN

BOAT CUT

Đây là một phong cách nhẹ nhàng và gọn gàng, có thể được tạo kiểu với sự với kết cấu cơ bản mềm mại.