Medium Hair

BUILD PERM

Đây là một trong những phong cách được yêu thích nhất như một kiểu uốn với những lọn tóc đậm trên đường cắt. Đó là phong cách có thể tạo ra tâm trạng sang trọng và sâu sắc nhất trong số các kiểu tóc cỡ trung bình.