MAN

COMMA CUT

Bạn có thể nhấn mạnh hình thức tinh tế trong khi bảnh bao trong một phong cách đặc trưng bởi tóc mái C-curl che một bên trán bằng cách trang trí quá mức hai khối mềm mại.