COTTON PERM

0₫

Mô tả

Đây là một kiểu uốn thể hiện các lọn tóc tự nhiên trong khi được làm phẳng trong một vết cắt, thêm một lọn tóc kéo dài đến cuối để tăng tính độc đáo của vết cắt ngắn

Bình luận

Sản phẩm khác