DAWN CUT

0₫

Mô tả

Đó là một phong cách đặc trưng bởi một phần tóc mái đi xuống lông mày ở dạng hai phần mềm mại. Bạn có thể nhấn mạnh cảm giác tự nhiên và thông minh.

Bình luận

Sản phẩm khác