Short Hair

DEW PERM

Đây là một kiểu cắt ngắn với đường cắt flash bổ sung cho mặt bên, từ đó tạo ra một nét duyên dáng trung tính và cảm giác đáng yêu cùng một lúc.