Long Hair

FEMININE CUT

Tóc có một lớp tự nhiên trước ngực. Giữ khuôn mặt thon gọn với phần tóc mái.