MAN

FLYING PERM

Đây là kiểu uốn tóc với đường cắt xếp tầng dài, bao bọc sau gáy và cằm, và những lọn tóc tự nhiên. Hình ảnh mềm mại và sang trọng có thể được nhấn mạnh.