Long Hair

FOG PERM

Đây là một kiểu uốn cổ điển với một làn sóng dày đặc từ gốc và một độ dày độc đáo thể hiện tâm trạng bí ẩn.