MAN

GRASS PERM

Đây là một kiểu uốn với cấu trúc hai khối mềm mại, giữ cho 2 bên mặt cân đối . Đó là một phong cách có thể mang lại một hình ảnh bảnh bao tạo cảm giác phong cách và thông minh.