MAN

HARRY PERM

Những lọn tóc với cảm giác được kéo dài với phong cách uốn nhẹ làm nổi bật hình ảnh cổ điển và sang trọng.