Short Hair

HOLE CUT

Đây là một kiểu cắt ngắn đặc trưng với phần tóc mái dày tới lông mày. được cắt xếp lớp ngắn và tạo ấn tượng mềm mại ở dạng rắn.