Short Hair

HUMMING CUT

Các đường cắt theo kiểu voan chéo trên lông mày tạo ra một hình ảnh đáng yêu .