Long Hair

JELLY PERM

Với phong cách uốn sóng đàn hồi chảy từ gốc kết hợp với đường cắt nữ tính, bạn có thể khắc hoạ một hình ảnh tự do và phóng khoáng.