KNIT PERM

KNIT PERM

Đây là một phong cách retro độc đáo với kết cấu uốn hình chữ Z