Long Hair

LAKE PERM

Đó là một thiết kế tóc dài sành điệu, nơi tóc mái đầy đủ vừa dày vừa mỏng, sóng rơi lỏng lẻo cùng hoà quyện.