Long Hair

LEA CUT

Đó là một kiểu tóc dài đặc trưng với phần tóc mái ngắn cùn trên lông mày. Đây là một kiểu có thể được thể hiện gọn gàng hoặc sang trọng theo phong cách.