Long Hair

LEA PERM

Đây là một phong cách cho phép bạn tạo ra một trạng thái tự do và sang trọng với một kiểu uốn với một làn sóng tự nhiên.