Short Hair

LEAF PERM

Đây là một phong cách thêm hình ảnh mềm mại và mềm mại vào một kiểu uốn với dòng chảy tự nhiên như một chiếc lá .