BOB

LINE PERM

Đây là một phong cách cá tính độc đáo được tạo bởi một làn sóng chảy dọc theo đường mặt .