Long Hair

MISTY PERM

Đó là kiểu uốn tóc dài tự nhiên và sành điệu nhất với kiểu uốn chỉ cảm nhận được dòng sóng lơi lả