MAN

NONE CUT

Thiết kế có phần tóc mái dài, gáy dài và tóc mái lệch dưới lông mày. Đó là một phong cách nhấn mạnh cảm giác độc đáo của phong cách retro.