Medium Hair

PENNING PERM

Đây là một kiểu uốn lượn sóng chảy từ nửa đầu xuống ngọn tóc, cùng kiểu dáng táo bạo nhìn thấy trong toàn bộ lớp tóc .