Long Hair

RAIN PERM

Đây là một phong cách có thể tạo ra một tâm trạng tự do và sang trọng với một kiểu uốn với một làn sóng tự nhiên chảy từ gốc của vết cắt nữ tính