MAN

SAGE CUT

Kiểu tóc dài với phần mái che mắt và tai làm nổi bật tâm trạng tự nhiên những vẫn trang trọng.