MAN

TAILOR PERM

Đây là một kiểu tóc bóng mượt với nhiều gợn sóng ở phía trước của chiều dài lông mày, và nó là một phong cách cổ điển và phong cách với chỉ một bên rơi vào lọn C.