BOB

TAMMY PERM

Đó là một phong cách làm tăng gấp đôi cảm giác sang trọng bằng cách bổ sung các đường uốn gợn sóng mềm mại ở gò má và cằm kết hợp với kiểu mái bay phong cách cổ điển.