BOB

BALLOON PERM

Đây là một kiểu uốn cúp tạo cảm giác thanh lịch bằng cách uốn nhẹ phần đuôi tóc kết hợp với phần tóc mái bay phớt .