Q&A

  • ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: KỸ THUẬT CẮT VIDAL SASSOON CÙNG JI SEUNGUN

    ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: KỸ THUẬT CẮT VIDAL SASSOON CÙNG JI SEUNGUN

    Ngày:08/03/2021 lúc 16:43PM

    ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: KỸ THUẬT CẮT VIDAL SASSOON CÙNG JI SEUNGUN Khóa học do Hint Academy mời Giám đốc sáng tạo JI SEUNGUN trực tiếp giảng dạy. Thời gian đào tạo: Tháng 3/2021Là một giảng viên nổi tiếng của trường Yeonsung University và có kinh nghiệm trên 13 năm đào tạo, Stylist Ji...