BOB

BEBE CUT

Đó là một phong cách mang đến hình ảnh hài hoà và dễ thương với mái tóc tròn ngắn kết hợp với mái bằng .