MAN

CLARK CUT

Phong cách để lộ trán trong một sự tăng cấp tinh tế có thể nhấn mạnh cảm giác trang trọng nhưng nam tính.