Long Hair

FEMININE PERM

Đó là một phong cách có thể thu hút ánh nhìn qua kiểu dáng tự nhiên bằng một đường cắt nữ tính với một làn sóng tự nhiên.