Medium Hair

FLOWER PERM

Đó là một phong cách nhấn mạnh sự đáng yêu bằng cách thêm những lọn sóng phong phú và mềm mại vào phần tóc mái tròn trên mắt .