Long Hair

FRILL PERM

Đây là một phong cách có thể tạo nên một cái nhìn tự nhiên trang trọng với kiểu uốn sóng tự nhiên được nhấn nhá thêm đường cắt lớp.