MAN

HALF CUT


Đó là một kiểu hai khối mềm mại, giữ cho một bên râu ria mở ra, và mở phần tóc mái bằng chiều dài lông mày với một dụng cụ uốn cong ở giữa để tạo cảm giác bảnh bao và tinh thần.