Medium Hair

HUSH CUT

Kiểu tóc đặc trưng bởi một phong cách nhẹ nhàng và nhiều lớp với một đầu mỏng và mềm, và nó có thể nhấn mạnh một tâm trạng độc đáo trong khi nhìn sang trọng theo cái nhìn.