BOB

LACE PERM

Đây là một kiểu uốn với những đường nét chữ S nhẹ,thể hiện một tâm trạng phóng túng hoặc bay bổng .