Long Hair

LEA PERM

Đây là một phong cách cho phép bạn tạo ra một tâm trạng tự do và sang trọng với kiểu uốn một làn sóng tự nhiên chảy từ nữa đầu .