MAN

RIVER PERM

Những lọn tóc dày, mềm mại bắt đầu che phần mắt mắt và tạo cảm giác linh hoạt và tinh tế với phong cách uốn sóng phớt nhẹ lướt ngang mặt.