Long Hair

SAND PERM

Đây là một kiểu uốn có sóng tự nhiên chảy từ nửa đầu đến ngọn. Nhìn chung, nó nhẹ và mỏng chính vì vậy làm cho mái tóc sang trọng và tự nhiên.