Medium Hair

SMOOTH CUT


Đây là một mái tóc dài trung bình vượt quá chiều dài xương hàm, và có một lớp mềm mại và có thể nhấn mạnh một hình ảnh gọn gàng trong một mái tóc chắc khoẻ.