MAN

TIMOTHY PERM

Kiểu uốn xoăn dài với những lọn tóc chữ S được thể hiện rõ ràng có thể tạo ra một tâm trạng tự do và độc đáo.