MAN

YOUTH CUT

Đó là một kiểu tóc được hình thành từ hai phần tóc mềm mại giữ chiều dài của tóc mái và có phần tóc mái bằng. Đó là một phong cách trang trọng và bảnh bao.